Nyanmälan företag Vårterminen 2022

Nyanmälan företag Vårterminen 2022

OBS! ALL INFORMATION FRÅN KANSLI TILL SPELARE SKER VIA MAIL OCH SMS. FAKTURA PÅ ANMÄLNINGSAVGIFTEN OM 6 000 KRONOR/TERMIN/HALVÅR (INK 6 % IDROTTSMOMS) SKICKAS UT TILL LAGLEDAREN VIA MAIL OM INTE ANNAT ANGES NEDAN.

JAG ÖNSKAR FÅ ANMÄLNINGSAVGIFTEN OM 6 000 KRONOR (INK 6 % IDROTTSMOMS) FAKTURERAD TILL VÅR SPONSOR:

JAG STÅR SOM ANSVARIG FÖR MITT LAGS ANMÄLAN OCH HAR FÖRSTÅTT ATT KONTRAKTET ÄR BINDANDE  OCH LÖPER TILLS VIDARE (SE NEDAN). JAG HAR ÄVEN TAGIT DEL AV OCH GODKÄNNER SILS TÄVLINGSBESTÄMMELSER SAMT REGELVERK SOM FINNS PÅ WWW.SIL.SE

Lagen ansvarar för arvode till domare. Domararvode är en skattepliktig ersättning. 150 kr per lag och match ska betalas till domarchefen innan matchstart.

OBS! KONTRAKTET LÖPER TILLS VIDARE OCH MÅSTE SÄGAS UPP SKRIFTLIGEN AV OVANSTÅENDE KONTRAKTSKUND. OM UPPSÄGNING INTE GÖRS SENAST 30 APRIL INFÖR KOMMANDE SPEL ÄR ÅTERANMÄLAN AUTOMATISKT BINDANDE.  – KANSLIET KOMMER ATT SKICKA UT PÅMINNELSE OM DETTA I GOD TID VIA MAIL. SIL HAR RÄTT ATT INDEXREGLERA ANMÄLNINGSAVGIFTEN. 

Skriv/rita din signatur i fältet nedan