Byte av lagledare / lagnamn

Byte av lagledare / lagnamn

Genom att fylla i anmälan nedan så anmäler du ett lag till SIL – Svenska innebandyligan.
När byte av ansvarig är godkänt av kansliet så kommer både nya samt föregående lagledare att få en bekräftelse av oss.

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress. Uppgifterna sparas för att kunna kontakta dig, fakturera rätt och hjälpa dig om du har frågor.
Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss. När avtalet mellan oss upphör raderas eller anonymiseras uppgifterna inom två år förutom i de fall lagstiftning kräver längre lagringstid (till exempel enligt Bokföringslagen).

>> SIL´s regelverk hittar du här.

 

Vi försöker hitta en bra nivå för er direkt

Vi placerar laget i vald hall enligt önskemål om plats finns

OBS! ALL INFORMATION FRÅN KANSLI TILL SPELARE SKER VIA MAIL OCH SMS. FAKTURA PÅ ANMÄLNINGSAVGIFTEN OM
6 700 KRONOR/TERMIN/HALVÅR (INK 6 % IDROTTSMOMS) SKICKAS UT TILL LAGLEDAREN VIA MAIL OM INTE ANNAT ANGES NEDAN.

JAG ÖNSKAR FÅ ANMÄLNINGSAVGIFTEN OM 6 700 KRONOR (INK 6 % IDROTTSMOMS) FAKTURERAD TILL VÅR SPONSOR (LÄS REGELVERKET GÄLLANDE SPONSOR) :

JAG STÅR SOM ANSVARIG FÖR MITT LAGS ANMÄLAN OCH HAR FÖRST ATT KONTRAKTET ÄR BINDANDE FRÅN OCH MED ATT VI BEKRÄFTAT ANMÄLAN OCH ATT KONTRAKTET LÖPER TILLS VIDARE (SE NEDAN). JAG HAR ÄVEN TAGIT DEL AV OCH GODKÄNNER SILS TÄVLINGSBESTÄMMELSER SAMT REGELVERK SOM FINNS PÅ WWW.SIL.SE

Lagen ansvarar för arvode till domare. Domararvode är en skattepliktig ersättning. 150 kr per lag och match ska betalas till domarchefen innan matchstart.

OBS! KONTRAKTET LÖPER TILLS VIDARE OCH MÅSTE SÄGAS UPP SKRIFTLIGEN AV OVANSTÅENDE KONTRAKTSKUND. DVS OM UPPSÄGNING INTE GÖRS SENAST DEN 15 NOVEMBER INFÖR VÅRTERMINEN  RESP 30 APRIL INFÖR HÖSTTERMINEN ÄR ÅTERANMÄLAN AUTOMATISKT BINDANDE FÖR NÄSTKOMMANDE TERMIN.  – KANSLIET KOMMER ATT SKICKA UT PÅMINNELSE OM DETTA I GOD TID VIA MAIL.  SIL HAR RÄTT ATT INDEXREGLERA ANMÄLNINGSAVGIFTEN. 

Skriv/rita din signatur i fältet nedan