14 apr 2020

Uppdatering 14 april

14 apr 2020

Bästa SIL spelare.
Detta går ut tiil alla spelare i SIL.

 

Uppdatering Covid-19

Då Hälsovårdsmyndigheten (HVM) fortfarande har en begränsning på en samling av 50 personer så innebär detta att SIL som läget är just nu inte kan återuppta sitt spel jsut nu.

Vi följer utvecklingen varje dag och har lite olika planer – som tex att förlänga VT20 samt lägga in ospelade matcher till efter sommaren beroende på när HVM släpper på dessa restriktioner.

Vi kommer att skicka ut uppdateringar varje måndag eller så fort det blir en ändring från HVM.

Gällande matchkallelserna så skickas dessa ut per automatik men det är informationen som skickas ut via mail som gäller från kansliet.

Vi hoppas att du och era nära och kära mår bra under omständigheterna som är just nu.

Med vänlig hälsning, SIL Kansliet

Tillbaka till arkivet