45

Avstängda spelare

Hur hamnar man här?

Vid förseelser som renderar i matchstraff så skickar domaren in rapport om händelsen till kansliet. Denna rapport skickas sedan vidare till bestraffningskommittén (BK) som tar ett beslut om bestraffning. När bestraffningen är avklarad så tas info bort nedan.

STOCKHOLMNamn: Carlos
Nr: –
Lag: Kärnan
Beslut togs:  5/11 2013
Matcher: För all framtid
Gällande datum: För all framtid
Orsak: Extremt grovt osportsligt/våldsamt/hotfullt uppträdande mot domare


Namn: Tommie Wickenbergh
Nr: 75
Lag: Bandyspelare utan gränser
Beslut togs: 6/11 2012
Matcher: För all framtid
Gällande datum: För all framtid
Orsak: Grovt våldsamt spel mot motståndare


Namn: Kevin Ryberg
Nr: 16
Lag: Hangover Hurricanes
Matcher: För all framtid
Gällande datum: För all framtid
Orsak: Hotfullt, otrevligt beteende mot motståndare, publik och hallpersonal.


Namn: Sebastian Brodin
Nr:
Lag: Tidigare infostockholm.se
Matcher:
Gällande datum: För all framtid
Orsak: Otrevligt beteende och ekonomiska orsaker