47

Nyanmälan HT18 – VT19

Genom att fylla i anmälan nedan så anmäler du ett lag till SIL – Svenska innebandyligan.

Du kommer att få en bekräftelse av oss inom 24 timmar med inloggningskoder till ditt lag m.m.

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress. Uppgifterna sparas för att kunna kontakta dig, fakturera rätt och hjälpa dig om du har frågor.
Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss. När avtalet mellan oss upphör raderas eller anonymiseras uppgifterna inom två år förutom i de fall lagstiftning kräver längre lagringstid (till exempel enligt Bokföringslagen).

>> SIL´s regelverk hittar du här.

Vi försöker hitta en bra nivå för er direkt

Vi placerar laget i vald hall enligt önskemål om plats finns

OBS! ALL INFORMATION FRÅN KANSLI TILL SPELARE SKER VIA MAIL OCH SMS. FAKTURA PÅ ANMÄLNINGSAVGIFTEN OM
6 200 KRONOR/TERMIN/HALVÅR (INK 6 % IDROTTSMOMS) SKICKAS UT TILL LAGLEDAREN OM INTE ANNAT ANGES NEDAN.

JAG ÖNSKAR FÅ ANMÄLNINGSAVGIFTEN OM 6 200 KRONOR (INK 6 % IDROTTSMOMS) FAKTURERAD TILL VÅR SPONSOR:

JAG STÅR SOM ANSVARIG FÖR MITT LAGS ANMÄLAN OCH HAR FÖRST ÅTT KONTRAKTET ÄR BINDANDE FÖR VÅRTERMIN SAMT HÖSTTERMIN OCH ATT KONTRAKTET LÖPER TILLS VIDARE (SE NEDAN). JAG HAR ÄVEN TAGIT DEL AV OCH GODKÄNNER SILS TÄVLINGSBESTÄMMELSER PÅ WWW.SIL.SE

Lagen ansvarar för arvode till domare. Domararvode är en skattepliktig ersättning. 150 kr per lag och match ska betalas till domarchefen innan matchstart.

OBS! KONTRAKTET LÖPER TILLS VIDARE OCH MÅSTE SÄGAS UPP SKRIFTLIGEN AV OVANSTÅENDE KONTRAKTSKUND. DVS OM UPPSÄGNING INTE GÖRS SENAST DEN 30 APRIL ÄR ÅTERANMÄLAN AUTOMATISKT BINDANDE FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR. (HT + VT) – KANSLIET KOMMER ATT SKICKA UT PÅMINNELSE OM DETTA I GOD TID VIA MAIL!  SIL HAR RÄTT ATT INDEXREGLERA ANMÄLNINGSAVGIFTEN. 

Skriv/rita din signatur i fältet nedan