45

Byte av lagledare / lagnamn HT + VT

Genom att fylla i anmälan nedan så byter ni lagnamn eller ansvarig lagledare för laget.
När vi fått in och godkänt anmälan så skickas en bekräftelse ut inom 24 timmar.
OBS! Om du inte vet om ditt avtal gäller för HT+VT eller VT+HT så kontakta kansliet så hjälper vi dig.

Vi försöker hitta en bra nivå för er direkt

Vi placerar laget i vald hall enligt önskemål om plats finns

OBS! ALL INFORMATION FRÅN KANSLI TILL SPELARE SKER VIA MAIL OCH SMS. FAKTURA PÅ ANMÄLNINGSAVGIFTEN OM 6 200 KRONOR/TERMIN/HALVÅR (INK 6 % IDROTTSMOMS) SKICKAS UT TILL LAGLEDAREN OM INTE ANNAT ANGES NEDAN.

JAG ÖNSKAR FÅ ANMÄLNINGSAVGIFTEN OM 6 200 KRONOR (INK 6 % IDROTTSMOMS) FAKTURERAD TILL:

JAG STÅR SOM ANSVARIG FÖR MITT LAGS ANMÄLAN OCH HAR FÖRST ÅTT KONTRAKTET ÄR BINDANDE FÖR HÖSTTERMINEN SAMT VÅRTERMINEN OCH ATT KONTAKTET LÖPER TILLS VIDARE (SE NEDAN). JAG HAR ÄVEN TAGIT DEL AV SILS TÄVLINGSBESTÄMMELSER PÅ WWW.SIL.SE

Lagen ansvarar för arvode till domare. Domararvode är en skattepliktig ersättning. 150 kr per lag och match ska betalas till domarchefen innan matchstart.

OBS! KONTRAKTET LÖPER TILLS VIDARE OCH MÅSTE SÄGAS UPP SKRIFTLIGEN AV OVANSTÅENDE KONTRAKTSKUND. DVS OM UPPSÄGNING INTE GÖRS SENAST DEN 30 APRIL ÄR ÅTERANMÄLAN AUTOMATISKT BINDANDE FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR. (HT + VT) – KANSLIET KOMMER ATT SKICKA UT PÅMINNELSE OM DETTA I GOD TID VIA MAIL!  SIL HAR RÄTT ATT INDEXREGLERA ANMÄLNINGSAVGIFTEN.

Skriv/rita din signatur i fältet nedan